1. Εισαγωγή.

Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τα ατομικάδικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.Γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίεςσας και θέλουμε να κάνουμε την κάθε εμπειρία των χρηστών της Ιστοσελίδας μαςασφαλή και σίγουρη. Σύμφωνα με αυτόν τον στόχο, έχουμε αναπτύξει αυτή τηνΠολιτική για να εξηγήσουμε σε εσάς τις πρακτικές μας για τη συλλογή, χρήση καιαποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών.

2. Εφαρμοστέο Δίκαιο.

Το εφαρμοστέο δίκαιο προστασίας προσωπικώνδεδομένων (εφεξής το «Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»),αποτελείται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη συλλογή,χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, συμπεριλαμβανομένουτου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου πουψηφίστηκε την 27η Απριλίου 2016 και τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018(εφεξής ο «Κανονισμός»).

3. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως«Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά με ένασυγκεκριμένο άτομο, όπως, για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης, το όνομα καιεπίθετο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, το φύλο, διεύθυνση του IPτου κ.λπ. Εμείς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε Προσωπικά σαςΔεδομένα, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με το Εφαρμοστέο ΔίκαιοΠροστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

4. Υπεύθυνος Επεξεργασίας.

Η Εταιρεία, είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας τωνΠροσωπικών σας Δεδομένων και υπό αυτή την ιδιότητά της αναλαμβάνει τηνυποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει τηντήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των Προσωπικών σας Δεδομένων και ναεξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων που σας παρέχει το ΕφαρμοστέοΔίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

5. Ειδική σημείωση για τους ανήλικους.

Ανήλικοι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και πρόσωπατα οποία δεν έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, σύμφωνα με την εφαρμοστέαστην περίπτωση τους δικαιοδοσία απαγορεύεται να γνωστοποιούν σε Εμάς, μέσω τηςΙστοσελίδας, τηλεφωνικά ή με οποιονδήποτε τρόπο, Προσωπικά τους Δεδομένα, χωρίςτην προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου ή των προσώπων που ασκούν τη γονικήμέριμνα αυτών. Ζητάμε από τα πρόσωπα αυτά να μην υποβάλουν πληροφορίες σε Εμάς.Σε περίπτωση που οι χρήστες της Ιστοσελίδας είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετώνκαι εξακολουθούν να μας γνωστοποιούν Προσωπικά τους Δεδομένα μέσω τηςΙστοσελίδας, θα θεωρείται από Εμάς ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει τηνπροηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου ή των προσώπων που ασκούν τη γονικήμέριμνα αυτών.

6. Μας παρέχετε Προσωπικά σας Δεδομένα στις ακόλουθεςπεριπτώσεις:

Αν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην δημιουργίαπροσωπικού λογαριασμού μέσω της εγγραφής σας στην Ιστοσελίδα: θα σας ζητηθούνκάποιες προσωπικές σας πληροφορίες, όπως το όνομα και επώνυμό σας, η διεύθυνσηηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), η ημερομηνία γέννησης σας καιενδεχομένως άλλα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή σαςπροσωπικά. Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας:ενδεχομένως θα σας ζητηθούν ορισμένα προσωπικά στοιχεία σας, όπως είναι ηταχυδρομική διεύθυνσή σας, οι λεπτομέρειες του τρόπου πληρωμής ότανπαραγγέλνετε από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας και η διεύθυνση e-mail σας ότανεγγραφείτε σε κάποιον από τους διαγωνισμούς ή ενημερωτικά δελτία μας(newsletter). Αν επικοινωνήσετε (γραπτά ή προφορικά) με τοΤμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας: ενδέχεται νααποθηκεύσουμε/καταχωρήσουμε την σχετική αλληλογραφία/επικοινωνία σας, όπωςεπίσης τυχόν στοιχεία που θα σας ζητηθούν και είναι απαραίτητα για την καλύτερηεξυπηρέτησή σας ή/και την απόδειξη της συναλλακτικής μας σχέσης (π.χ. σεπερίπτωση που πραγματοποιήσετε τηλεφωνική παραγγελία προϊόντων).

7. Πληροφορίες που λαμβάνουμε αυτόματα ότανεπισκέπτεστε την Ιστοσελίδα ή κάνετε χρήση των Υπηρεσιών.

Ιστοσελίδα: Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίεςαπό την Ιστοσελίδα και από τον τρόπο που την χρησιμοποιείτε. Όταν επισκέπτεστετην Ιστοσελίδα, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού αποστέλλει δεδομένα προς τουςδιακομιστές μας. Με αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τιςυπηρεσίες μας, εξατομικεύοντας και βελτιώνοντας την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα (μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνουή άλλης φορητής συσκευής).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας το b-spot.gr συνεργάζεται με την πλατφόρμα Zeevioo για υπηρεσίας Marketing. Χρησιμοποιώντας την σελίδα μας αυτόματα αποδέχεστε και τους όρους χρήσης της Zeevioo τους οποίους μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά εδώ.

Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν τακάτωθι στοιχεία:

  • τη διεύθυνση IP σας,
  • την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα,
  • την διεύθυνση URL παραπομπής (δηλαδή την ιστοσελίδα από την οποία προήλθε ο χρήστης), τ
  • ις σελίδες που έχετε επισκεφτεί στον διαδικτυακό μας τόπο,
  • πληροφορίες για τη συσκευή που χρησιμοποιείτε και για το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας (τύπος του προγράμματος περιήγησης ιστού και έκδοση, λειτουργικό σύστημα κ.τ.λ.).

Πληροφορίες για τη θέση σας

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα από τον ηλεκτρονικόυπολογιστή, το κινητό σας ή την φορητή συσκευή σας, μπορούμε να συλλέγουμε καινα επεξεργαζόμαστε πληροφορίες για την πραγματική σας θέση, βάσει π.χ. τωνσημάτων GPS που εκπέμπει η συσκευή. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε καιδιάφορες άλλες τεχνολογίες για να προσδιορίσουμε τη θέση σας, όπως είναι ταδεδομένα του αισθητήρα της συσκευής σας που θα μπορούν, για παράδειγμα, να μαςπαρέχουν πληροφορίες σχετικά με κοντινά σημεία πρόσβασης Wi-Fi, ή ΕπικοινωνίαΚοντινού Πεδίου (NFC) ή/και πύργους GSM. Σημειώστε ότι θα σας ενημερώσουμε ότανπρόκειται να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που αφορούν τη θέση σας, ενώσυνήθως μπορείτε να μην επιτρέψετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολήπληροφοριών της θέσης σας μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής σας ή του προγράμματοςπεριήγησης ιστού σας.

Cookies και άλλα αναγνωριστικά

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμεδιάφορες τεχνολογίες για να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε πληροφορίες ότανεπισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας, και αυτό ενδεχομένως περιλαμβάνει την αποστολήενός ή περισσοτέρων cookies ή άλλων αναγνωριστικών προς τη συσκευή σας.Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies και τααναγνωριστικά και για το πώς μπορούν να απενεργοποιηθούν θα βρείτε κατωτέρω στοάρθρο 15.

8. Πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα πουσυλλέγουν άλλες ιστοσελίδες – Διαφήμιση μέσω τρίτων.

Είναι πιθανόν να τοποθετούμε στην Ιστοσελίδασυνδέσεις («links») προς άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους, καθόσονέχουμε και θα έχουμε μελλοντικά συνεργασίες με τρίτους. Όταν κάνετε «κλικ» σεαυτές τις συνδέσεις ή αλλιώς επισκέπτεστε, συμμετέχετε ή χρησιμοποιείτε τιςυπηρεσίες ή τις ιστοσελίδες άλλων μερών, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχιτην εμπορική ονομασία μας, εμπορικά σήματα μας και άλλα δικαιώματα πνευματικήςιδιοκτησίας μας, μαζί με εκείνα του τρίτου μέρους που χειρίζεται την εκάστοτειστοσελίδα, θα πρέπει να γνωρίζετε και να έχετε επίγνωση ότι Εμείς δενελέγχουμε τις επιχειρηματικές πρακτικές αυτών των μερών, και ότι η παρούσαΠολιτική δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα άλλα μέρη ή στις ιστοσελίδες τους. Επιτρέπουμε σε τρίτες εταιρείες να προβάλλουνδιαφημίσεις ή/και να συλλέγουν ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες όταν επισκέπτεστετην Ιστοσελίδα. Αυτές οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν ανώνυμα, μηπροσωπικά αναγνωρίσιμα/ταυτοποιήσιμα στοιχεία, κατά τις επισκέψεις σας στηνΙστοσελίδα ή σε άλλες ιστοσελίδες προκειμένου να παρέχουν διαφημίσεις για αγαθάκαι υπηρεσίες που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν. Αυτές οι εταιρείες συνήθωςχρησιμοποιούν ένα cookie ή web beacon τρίτου για τη συλλογή αυτών τωνπληροφοριών. Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies θα βρείτε κατωτέρω στοάρθρο 15.

9. Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα γιατους σκοπούς που περιγράφονται συνοπτικά κατωτέρω: Διαχείριση της παραγγελίας που πραγματοποιήσατε μέσωτης Ιστοσελίδας ή τηλεφωνικά: Χρησιμοποιούμεπληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και λεπτομέρειες πληρωμής γιανα μπορούμε να επεξεργαστούμε και να σας παραδώσουμε τις παραγγελίες σας, καθώςκαι για να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση της παραγγελίας σας. Ενδέχεταιεπίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να αξιολογήσουμε τηνπιστοληπτική ικανότητά σας, και προς τούτο ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσουμε τιςυπηρεσίες τρίτων.

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών: Εάνεπικοινωνήσετε (τηλεφωνικά ή εγγράφως) με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας (ήαντιστρόφως), χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες της παραγγελίας σας καθώς και τοιστορικό της επικοινωνίας μας για να απαντήσουμε στα αιτήματά σας, ναδιαχειριστούμε την παραγγελία σας, να διευκολύνουμε την άσκηση των δικαιωμάτωνσας και γενικότερα για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Μάρκετινγκ / Προώθηση: Γιανα σας αποστέλλουμε μηνύματα (e-mail) με νέα και ενημερώσεις σχετικά με τηνΙστοσελίδα και τις Υπηρεσίες μας, για να σας παρέχουμε και να σας στέλνουμεπληροφορίες που απευθύνονται στα ενδιαφέροντά σας (όπως ηλεκτρονικάπανό/banners και προσφορές), λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση την προηγούμενησυγκατάθεσή σας για να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τουςανωτέρω σκοπούς.

Χρήση της Ιστοσελίδας: Γιανα βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και τιςπροσφορές προϊόντων, για να αναλύσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Άλλες υπηρεσίες της Εταιρείας:Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να σαςπαρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονταιαπό τρίτους. Ακόμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα για νασας προωθήσουμε μηνύματα άλλων μελών ή χρηστών διευκολύνοντας έτσι τηνεπικοινωνία σας με άλλα μέλη ή χρήστες της Ιστοσελίδας.

Επίλυση διαφορών: Μπορούμε επίσης ναχρησιμοποιήσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα για την επίλυση των διαφορών, τηναντιμετώπιση προβλημάτων και την επιβολή τυχόν πολιτικών και κανόνων πουδιέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και για να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στηνχρήση της Ιστοσελίδας, στους Όρους Χρήσης αυτής και στην Πολιτική Απορρήτου.

Άλλοι σκοποί: Στον βαθμό πουαπαιτείται από τον νόμο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για άλλους σκοπούς εκτός των όσων αναφέρονταιανωτέρω. Η παροχή από την πλευρά σας των Προσωπικών σαςΔεδομένων είναι εθελοντική. Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις, αν δεν μας δώσετε ταΠροσωπικά σας Δεδομένα, δεν θα είστε σε θέση να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες ήκάποιες από τις Υπηρεσίες μας.

10. Αποκάλυψη των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Δεν πωλούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σετ ρίτους, ούτε και παραχωρούμε σε τρίτους άδειες για να τα χρησιμοποιούν γιαλογαριασμό τους. Ωστόσο, κατά τη συνήθη πορεία των εμπορικών δραστηριοτήτων μαςμπορεί να μοιραστούμε κάποια από τα Προσωπικά σας Δεδομένα με: περιορισμένο αριθμό του προσωπικού και τωνυπαλλήλων μας στα τμήματα marketing, πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικότμήμα, στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες, τρίτους συνεργάτες μας που ενεργούν γιαλογαριασμό μας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική (κατά τα ειδικότερα οριζόμενακατωτέρω), ή όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσανομοθεσία για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη λίστα τωνεκτελούντων την επεξεργασία για λογαριασμό μας αποστέλλοντας γραπτό αίτημά σαςστην διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας Πολιτικής.

10.1 Εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίτους παρόχουςυπηρεσιών (π.χ. παρόχους web hosting, παρόχους διαχείρισης δεδομένων) για ναδιαχειρίζονται μία ή περισσότερες πτυχές των επιχειρηματικών δραστηριοτήτωνμας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας ή της παράδοσης προσωπικώνπληροφοριών για λογαριασμό μας. Όταν κάνουμε χρήση μιας εξωτερικής εταιρείας ήσυνεργάτη, χρησιμοποιούμε συμβατικές δεσμεύσεις ή άλλα κατάλληλα μέσα για ναεξασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα χρησιμοποιούνται με τρόπο που νασυνάδει με την παρούσα Πολιτική και την κείμενη νομοθεσία.

10.2 Αποκάλυψη σύμφωνα με το νόμο.

Μπορούμε να αποκαλύψουμε Προσωπικά σας Δεδομένα, όπωςεπιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο. Για παράδειγμα, μπορεί να υποχρεωθούμε νααποκαλύψουμε και να ανακοινώσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με δικαστικήαπόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ήδιοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψητέτοιων πληροφοριών. Αν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι Προσωπικά σαςΔεδομένα θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα στην έρευνα για ανάρμοστη ή παράνομηδραστηριότητα, μπορεί να αποκαλύψουμε τέτοιες πληροφορίες σε υπηρεσίες επιβολήςτου νόμου ή άλλες κατάλληλες ερευνητικές αρχές.

11. Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, εναντίωσης καιδιαγραφής.

11.1 Αναφορικά με ταΠροσωπικά σας Δεδομένα διατηρείτε μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης,πρόσβασης, εναντίωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), όπως ειδικότεραορίζονται στα άρθρα 13-22 του Κανονισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτεστιγμή μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρούμε σεβάσεις δεδομένων για να τροποποιείτε, να διορθώνετε ή να ενημερώνετε αυτά ταδεδομένα, ακόμα και για να αντιτάσσεστε -ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτελόγο - στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, καθώς και για ναανακαλέσετε την όποια συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία αυτών ή καινα ζητήσετε την οριστική διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρείας. Για να τοπραγματοποιήσετε αυτό παρακαλώ ακολουθήστε τα βήματα που θα αναφέρονται κάθεφορά στο μήνυμα που θα παραλάβετε μέσω του σχετικού μέσου επικοινωνίας (όπως τοe-mail ή τα μηνύματα sms).

11.2 Αν θέλετε ναανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας από όλα τα ενημερωτικά μηνύματά μας(newsletter) καθώς και τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένωνσας για σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο ανάκλησης συνδρομής (‘unsubscribe’) όπωςαναφέρεται στα μηνύματα που έχετε παραλάβει. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω e-mail στο sales_customer@b-spot.gr ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 2311825121.Παρακαλώ, σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο αίτημα σας.

11.3 Επίσης, μπορείτεοποιαδήποτε στιγμή να ζητήσετε να διαγραφούν οριστικά τα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρούμε στα αρχεία μας, κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα ΕξυπηρέτησηςΠελατών μας μέσω e-mail mail στο sales_customer@b-spot.gr ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό 2311825121. Εμείς από την πλευρά μας θα απαντήσουμε μέσα σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από τηνλήψη του αιτήματός σας. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουμε ή η απάντησή μας δεν θεωρηθεί από εσάς ικανοποιητική, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην ΑρχήΠροστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να ζητήσετε την εξέταση της απάντησής μας ή της παράλειψης ενέργειάς μας.

Σε περίπτωση αιτήματος διαγραφής από εσάς:

α) Θα παύσουμε να χρησιμοποιούμε και να κάνουμεδιαθέσιμα τα Προσωπικά σας Δεδομένα (έκτος αν προβλέπεται ή απαιτείταιδιαφορετικά από τον νόμο).

β) Θα διαγράψουμε όλα τα Προσωπικά σας Δεδομένααπό τις βάσεις δεδομένων μας, εκτός από αυτά που περιέχονται σε ηλεκτρονικάμηνύματα, αλληλογραφία ή άλλα έγγραφα που μπορεί να κρατήσουμε για να μπορούμενα αποδείξουμε τους όρους της συμβατικής μας σχέσης μαζί σας ή όπως άλλωςπροβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

γ) Λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία καιτο κόστος εφαρμογής, θα λάβουμε εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για ναενημερώσουμε άλλους εκτελούντες την επεξεργασία που επεξεργάζονται για λογαριασμόμας Προσωπικά Δεδομένα σας κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω, ότι ζητήσατετη διαγραφή από αυτούς (τους εκτελούντες την επεξεργασία) τυχόν συνδέσμων με ταδεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων σας. Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστεί νασας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας πριν προχωρήσουμε στο ανωτέρωαίτημα σας.

12. Περίληψη των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τοΕφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. &l

Product added to wishlist
Product added to compare.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, για την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας.